Cementos Portlanden hondakinen errausketa, beharrezkoa ez den zarrastelkeria

    es 3 Eka 2012 - Guaixe, Hondakinak eta errausketa

    Guaixeko logoaNafarroako lehendakariordeak Olazagutiako Cementos Portlanden hondakinak erretzeko prozesua arintzeko Udalaz gaineko Eragineko Sektore Planaren formula erabiltzea proposatuko duela iragarri du. Neurri honek erabakia Nafar Gobernuaren eskutan utziko luke, nahiz eta indarrean dagoen legeriak aitortu biztanleriari ingurumenean eragiten duten proiektuetan esku hartzeko eskubidea. Honela, lantegia kokatua dagoen udalerriak ere ez luke ezer esaterik izanen.

    Erraustegiak osasunaren eta ingurumenaren gaineko eragin larriak dituela gogoratu behar da: Hondakinen erraustea dioxina, furano eta metal astunen atmosferatzearen eragile nagusienetako bat da. Ikerketa zenbaitzuk gai hauek minbizi, alterazio neurologiko, inmunologiko eta hormonen disfuntzio sortzailetzat jotzen dituzte. Jarduera hau porlana ekoizteko diseinaturiko instalazio batzuetan egiteak are zailagoa egiten du isurpenen kontrola, arriskuak handituz.

    Goian aipaturikoei, errausketak lehengaien zarrastelkeria irrazionala bultzatuko lukeela gehitu behar zaio, beste prozesu batzuetan erabiliak edo birziklatuak izatea galaraziz. Modu honetan ordenamendu juridikoaren aurka egiten da, Hondakinen eta Lur Kutsatuen Legearen aurka zehazki. Lege honek hondakinen tratamenduan lehentasunezko prozedura gisa, murrizketa, berrerabilpena eta birziklatzea ezartzen ditu, errausketa, dituen inplikazio larriak medio, azkeneko eta salbuespenezko aukera bezala utziz. Honen harira, joan zen astean Europar Parlamentuak hartutako erabakia, material birziklagarrien errausketa eten dadila exijitzen duena.

    [Guaixe Sakanako Aldizkarian argitaratuta].