Alega ezazu Valle de Odieta makroetxaldea handitzeko proiektuaren kontra

  es 1 Ots 2023 - Makroustiategiak, Tresnak

  Ezaguna denez, Caparrosoko Valle de Odieta makrogranjak esnea industrialki ekoizten du, eta hainbat zehapen-espediente izan ditu bere ibilbidean. Hala eta guztiz ere, enpresak bere instalazioak handitu nahi ditu, eta uste dugu honek jadanik existitzen diren arazo guztiak larriagotuko lituzkeela. Horregatik, handitze-proiektuaren aurkako alegazio hauek aurkeztea proposatzen dizuegu. Testu honen amaieran, aurkezteko jarraibideak ematen ditugu, eta, ondoren, edukiaren azalpena eta laburpena.

  Esan dugun bezala, Valle de Odieta enpresak dagoeneko oso handia den instalazioa are gehiago handitu nahi du. Horixe da, hain zuzen, publiko egin den dokumentaziotik ondorioztatzen dena. Proiektu honen aurrean, alegazioak aurkeztea proposatzen dizuegu, argudiatuz egungo legediarekin ezinezkoa dela enpresa honek Caparrosoko makroetxaldeko abere-kopurua handitzea. Gainera, aurrerago ikusiko dugun bezala, baliteke handitze honen parte bat jadanik eraikita izatea, nahiz eta oraindik beharrezkoak diren baimenak ez izan.

  Egungo Ingurumeneko Baimen Bateratuaren arabera, Caparrosoko Valle de Odieta makrogranjak “7.200 esne-behi heldurako du baimena (gutxi gorabehera 6.500 ekoizpenean eta 700 lehortze- eta erditu aurreko aldian), eta umedun-aldiko azken hilabeteetan dauden 600 bigantxa, zein 40 egun arteko txahalak” edukitzeko baimena ere bai. Horrek esan nahi du enpresak mota guztietako 7.800 abelburu inguru izateko baimena duela. Abelburu horiek Azienda Larriko 7.620 Unitate dira (AzLU, azienda zenbatzeko erreferentziazko unitatea, haren tamaina kontuan hartuta).

  Hala ere, joan den abenduan jakin izan dugu instalazioak handitzeko eskakizuna egin diola Valle de Odieta enpresak Nafarroako Gobernuari, honako kopuruetara iristeko: “7.900 behi ugaltzaile, urtebetetik beherako 2.172 txahal eta 1.300 bigantxa”. Honek esan nahi du, adin eta tamaina guztiak kontutan hartuta, 11.372 abelburu izatera iritsiko direla, eta guztira 9.678 AzLU.

  Enpresak lortu nahi duen abere-kopurua eta gaur egun baimenduta duena alderatzen baditugu, handitze hori gaur egun izan beharko lukeena baino % 27 handiagoa izango litzateke.

  Duela gutxi onartua izan den 1053/2022 Errege Dekretuak, behi-haztegiak antolatzeko oinarrizko arauak ezartzen dituenak, 850 AzLU ezartzen ditu ustiategi bateko behi-aziendaren gehieneko kopurutzat. Beraz, Valle de Odieta enpresan lortu nahi dituzten 9.678 AzLU-ekin gaur egungo legediak behi-haztegietarako baimentzen duena baino % 1.138 gehiago edukitzera iritsiko lirateke.

  Gainera, Errege Dekretu horren 16. artikuluak ezartzen duenez, Errege Dekretua indarrean sartu baino lehen martxan dauden ustiategiek 1.2 artikuluan ezarritako gehieneko ekoizpen-ahalmena gainditzen badute (850 AzLU), kopuru horri eutsi ahal izango diote, baina ezingo dute inola ere handitu. Honela, gure ustez, Nafarroako Gobernuak ezin du Valle de Odietak ustiapena handitzeko duen asmoa onartu.

  Eta horrek esan nahi du ez duela handitze hori ahalbidetzen duen baimenik eman behar, baina, era berean, enpresak instalazioak eta bertan dagoen abere-kopurua egungo legeak dioenarekin bat datorrela kontrolatu behar duela. Azken hau azpimarratu nahi dugu, izan ere, enpresak zabaltze hori eskatzeko aurkeztu duen dokumentazioan, jadanik ezkutuko handitze bat sartu baitu, eta ziur aski dagoeneko ezarrita izango du. Izan ere, enpresaren baimena 7.620 AzLU-rentzat izan arren, ikusi dugunez, enpresak bere dokumentazioan adierazten du egungo makrogranjak 7.900 AzLU dituela. Beraz, litekeena da gaur egun makrogranjak autorizazioa baimentzen duena baino abere kopuru handiagoa izatea (zehazki, % 3,67 handiagoa). Nafarroako Gobernuak egiaztatu beharko lukeen zerbait da hau, eta, beharrezkoa balitz, zuzenarazi.

  Ez baita enpresa egiten ariko litzatekeen irregulartasun bakarra. Jadanik ezaguna da Nafarroako Gobernuak enpresari 11 aldiz ireki dizkiola zehapen-espedienteak azken urteotan. Eta arrazoi hauengatik egin izan du: abereak hartzeko pabilioi berriak eraikitzea horretarako baimenik izan gabe (hauxe adibide argia da enpresa bere ustiapena handitzen ari zela zuen baimena aldatzeko eskatu gabe), edo zuzenean abere kopuru handiagoa hartzea baimenak ahalbidetzen dionaz gaindi, besteren artean.

  Enpresa honek Nafarroako Gobernua auzitara eraman zuen abere kopurua handitzeko baimena ukatu izanagatik. Makroetxaldearen zabalkuntza lortzeko epaitegietan botere ekonomiko guztia erabili zuen enpresa baten aurrean gaude. Eta, gainera, burututako egitateen ondorioz jarduten duena, izan ere, baimena lortu aurretik ere instalazioak eraikita zituelako eta baimendutakoa baino animalia gehiago zituelako, zehapen-espedienteek erakusten dutenez.

  Beste behin ere, enpresak gauzatutako egitateen bidez jarduten duela erakusten da. Lehenik eta behin, instalazioa handitzeko erabakia hartzen du, obrak egiten ditu eta duen abere-kopurua handitzen du. Ondoren, gauzatutako obra eta handitze horiek egiteko baimena eskatzen du. Baliteke gaur egun gertatzen ari den zerbait izatea, enpresak berak aurkeztutako dokumentazioan ikus daitekeenez. Eta Nafarroako Gobernuak zerbait egin beharko luke enpresak legez kanpoko jarduera hau aurrera eramatea eragozteko.

  Alegazioak aurkezteko jarraibideak:

  Alegazioak jartzeko (epearen amaiera otsailaren 27a da, astelehena), estekatik deskargatu behar dira. Sakatu esteka honetan, eta irekiko den orri berrian bila ezazu deskargatzeko ikonoa (goian, eskuinean) eta klikatu. Alegazioaren dokumentua deskargatuko da zure ordenagailura.

  Bilatu ezazu dokumentu hau zure ordenagailuan eta ireki ezazu. Libreofficeko fitxategia mota da, baina Microsoft Word-en bertsio batzuekin ere ireki daiteke. Ezin baduzu ireki, aurreko urratsean deskargatu beharrean, deskargatzeko ikonoaren ondoan duzu alegazioa inprimatzeko ikonoa. Kasu honetan, fitxategia PDF bihurtuko da, eta zure ordenagailura deskargatu edo behar duen aplikazioarekin irekiko da. Inprima ezazu dokumentua.

  Hemendik aurrera, honako datu hauek bete ditzakezu ordenagailuan bertan, edo eskuz bete ditzakezu inprimatutako dokumentuan. Datuak lehen orrian jarri behar dira, gris argi koloreko fondo batekin markatuta dauden eremuetan. Hauexek dira, hurrenkera berean, bete behar dituzun datuak:

  1. Izena eta bi abizen
  2. Nortasun Agiri Nazionalaren edo horren ordezko agiriaren zenbakia
  3. Helbide osoa (kalea, zenbakia, solairua, herria eta posta-kodea), baldin eta jakinarazpenen bat helduarazi beharko lizuketen.

  Gainera, testuaren amaieran, testua sinatzen den lekua eta data jarri behar dira. Ondoren, sinatu egin behar da, eta sinatzen duen pertsonaren izena jarriko da. Pertsona horrek testuaren hasieran jarri duen izenarekin bat etorri beharko du. Alegazioak erregistro-bulego batean aurkeztu behar badira, gomendatzen dizugu sinadura boligrafo urdinez egitea inprimatutako paperaren gainean; izan ere, zenbaitetan, dokumentua erregistratzen duen administrazioko pertsonak ez ditu onartzen sinadura eskaneatuta dagoen eta dokumentuarekin batera inprimatu den dokumentuak.

  Alegazioen dokumentua Nafarroako Gobernuaren erregistro bulego batean aurkeztu behar da. Webgune honetan duzue horretarako dauden bulegoen inguruko informazioa, bai eta non dauden ere. Horretarako baliabide egokiak izanez gero (ziurtagiri digitala edo erregistroko webean adierazten diren interneteko beste identifikazio moduak), alegazioa internet bidez ere jar daiteke, Nafarroako Gobernuaren erregistro elektroniko orokorraren bidez.

  Azkenik, aipatu behar da gure webguneko artikulu honetan Nafarroan horrelako proiektuei jartzen dizkiegun alegazio guztiak gehitzen ditugula, gero eta gehiago baitira. Bertan aurkituko dituzu bai hauek, bai gaur egun jar daitezkeen gainerakoak, baita jadanik jarri ditugunak eta aurkezteko epea iraungita dutenak ere.

  Oraindik alegazioak jartzeko epe barruan dagoen beste proiektu bat ere azpimarratu nahi dugu, honek ere bere tamaina hainbat aldiz biderkatu nahi duena: abeltzaintzako mindak eta industriako beste hondakin organiko batzuk biometanizatzeko Mendigorria Biomendi SL enpresaren instalazioa. Alegazio hauek esteka honen bidez lor daitezke, eta, berauek aurkezteko, goian adierazitako prozedura bera jarrai daiteke. Azken hauek aurkezteko epea otsailaren 16a arte da.